Úvodní foto

27.03.2014

Ostatní

Soupis opatření pro zápas s Baníkem Ostrava

Informace pro fanoušky o zvláštním režimu během utkání.

V pátek je v Ďolíčku na programu utkání mezi Bohemians Praha 1905 a FC Baník Ostrava, velmi důležitý záchranářský duel a zároveň zápas s mimořádně zvýšenými bezpečnostními opatřeními. Žádáme proto všechny fanoušky, aby vzali na zřetel tyto zvláštní okolnosti a zařídili se podle nich.

V první řadě připomínáme, že v den utkání nebudou žádné lístky k dispozici na pokladnách. Při vstupní kontrole bude probíhat kontrola totožnosti každého návštěvníka, což prodlouží dobu odbavení fanoušků. Proto žádáme všechny o to, aby dorazili s dostatečným předstihem a zamezili tím tvorbě zbytečných front před začátkem utkání. Stadion bude z tohoto důvodu otevřen již v 18:00. Zároveň upozorňujeme, že pokud nebude souhlasit jméno na vstupence s totožností jejího držitele, vstupenka bude pořadatelskou službou bez náhrady zadržena a takové osobě nebude umožněn vstup na stadion! Toto se však NETÝKÁ permanentních vstupenek! Při vstupu bude kontrolována i totožnost permanentkářů. Pokud nebude souhlasit jméno držitele permanentky s údaji na ní vytištěnými, bude pouze skutečná totožnost návštěvníka zapsána do zvláštního seznamu a fanoušek bude vpuštěn. 

Režim vstupu na hlavní bráně z Vršovické ulice bude lehce pozměněn. Permanentkáři budou mít k dispozici výhradně dva vstupy zcela na levé straně, naopak návštěvníci s jednorázovou vstupenkou pouze dva vstupy na pravé straně od vjezdové brány (pokladna 1 až 3). Pro VIP, Press a volné vstupy bude sloužit jeden nově otevřený vstup napravo přímo vedle stánku, kde se tyto vstupenky vydávají.

U vstupů bude také namátkově prováděna dechová zkouška na přítomnost alkoholu, přičemž podnapilým osobám bude zabráněno ve vstupu na stadion.

Upozorňujeme fanoušky Baníku Ostrava, že z bezpečnostních důvodů nebude umožněn vstup osob zřetelně identifikovatelných jako příznivci hostujícího týmu mimo sektor jim určený, a to ani v případě, že mají řádně zakoupenou vstupenku.

V sektoru Baníku Ostrava budou v rámci občerstvení k dostání pouze nealkoholické nápoje, pro zbytek stadionu platí obvyklý sortiment včetně 10° piva Gambrinus.

Na závěr důsledně žádáme všechny diváky, aby se vyvarovali prohřešků proti Návštěvnímu řádu stadionu, nevyvolávali konflikty a zdrželi se zcela používání pyrotechniky. Škodili byste tím pouze svému klubu, neboť při míře sledovanosti tohoto zápasu sdělovacími prostředky a fotbalovou veřejností lze v případě jakýchkoliv nepřístojností očekávat tvrdé tresty pro klub vašeho srdce.

Věřím, že oba tábory fanoušků obrátí veškerou svou energii k dění na hřišti a vytvoří skvělou atmosféru, která vyburcuje jejich hráče k výkonu, jenž nám všem přinese nezapomenutelný sportovní zážitek. Ukažme všem, že má význam dělat fotbal pro fanoušky, a nikoliv pro prázdné tribuny, jak jsou leckde jinde zvyklí!