Úvodní foto

12.11.2015

Ostatní

Kauza konkurzu Bohemians se blíží ke konci

Dnešní jednání bylo pro Bohemku zásadní.

Na dnešní den byla konkurzním soudem svolána schůze věřitelů původní Bohemky, tedy FC Bohemians Praha a.s. v konkurzu. Jejím účelem mělo být projednání a uzavření dohody o narovnání mezi správcem konkurzní podstaty a jediným akcionářem společnosti v konkurzu, kterým je v současnosti Bohemians Praha 1905, a.s. Tato dohoda by de facto znamenala ukončení celého konkurzu.

Správce konkurzní podstaty před soudem navrhl schválení uzavření dohody o narovnání. "Jejím účelem je narovnání práv a povinností, které jsou předmětem soudních řízení, jež vede Bohemians Praha 1905 a.s. se správcem konkurzní podstaty úpadce, ukončení těchto sporů a zajištění finančních prostředků do konkurzní podstaty ze strany Bohemians Praha 1905, a.s. Ty budou postačovat k úplné úhradě pohledávek a tím de facto k ukončení konkurzního řízení, které je vedeno už od roku 2005," uvedl Tomáš Vaněk, právní zástupce Bohemians Praha 1905.

S tímto řešením souhlasili všichni přítomní věřitelé. Schůze věřitelů rovněž rozhodla o tom, že nebude zvolen nový věřitelský výbor a jeho působnost bude nadále vykonávat schůze věřitelů. Uvedenou dohodu lze považovat za zásadní krok k ukončení konkurzního řízení, které již deset let zatěžuje fotbalovou Bohemku. 

Věřitelská schůze schválila rovněž nejzazší lhůtu k realizaci všech potřebných kroků k uzavření uvedené dohody, jíž je konec dubna 2016. V tomto termínu tedy již má být konkurzní kauza Bohemky definitivně minulostí. "Dohodnuté uhrazení závazků do konkurzní podstaty plánujeme učinit v nejbližších měsících. Po realizaci těchto transakcí bude podepsána dohoda o narovnání, ukončení konkurzu a stažení všech žalob bude potom záviset už jen na rychlosti pana správce," uvedl Dariusz Jakubowicz, předseda představenstva Bohemians Praha 1905.

Nezanedbatelnou částkou se zavázalo jakožto akcionář klubu přispět k úhradě zbylých závazků úpadce i Družstvo fanoušků Bohemians.