Úvodní foto

19.07.2012

Ostatní

Rozhodnutí odvolacího soudu

Proběhl odvolací soud ohledně vylučovací žaloby, rozhodnutí považujeme za úspěch!<br />

Dnes se konalo dlouho očekávané jednání odvolacího soudu ohledně vylučovací žaloby, kde byla předmětem práva z registrace hráčů tam blíže specifikována a práva k soutěží všech stupňů. Níže uveden první stručný komentář, který připravil náš právní zástupce advokát JUDr Pavel Fráňa.

Odvolací soud rozhodnutí soudu I. stupně, který naši vylučovací žalobu zamítnul, potvrdil, ale, a to je nejdůležitější, z jiných důvodů než ke kterým došel soud I. stupně.

Odvolací soud má totiž za to, že to co bylo zapsáno a jak bylo zapsáno, neodpovídá §18 Zákona o konkurzu a vyrovnání a nemá to tedy ani účinky, se kterými zákon o konkurzu a vyrovnání zápis spojuje. Z toho vyplývá, že to co správce dodatečně zapsal, tak to zapsat nemohl a do dnešního dne nic z toho zapsáno není. Protože nebylo nic správně zapsáno, pak není ani co vylučovat, když se jedná svým charakterem o určovací žalobu, a proto žaloba byla zamítnuta, respektive zamítnutí potvrzeno. Nastala tedy situace, o které jsme hovořili ihned po obdržení výzvy k podaní žaloby od JUDr. Harmacha, tedy že byť jsou práva takto nezapsatelná, musíme žalovat, byť neúspěšně.

Zajímavé je, že vedlejším účastníkem na straně žalobce chtěl být FAČR, ale pro námitku úpadce, že rozhodnutím v tomto řízení nemohou být dotčena jeho práva, nebyli do řízeni vpuštěni. To jinými slovy znamená, že i soud potvrdil, že tato řízení se nedotýkají povinností FAČR. Dokonce to uvedl i sám správce, což je s ohledem k dosavadnímu postoji trochu nepochopitelné.

Rozhodnutí musíme považovat za úspěch, má to velký vliv i na řízení trestní, když je potvrzeno, že správce nebyl jediným subjektem, který může se zapsanými právy disponovat, když nic zapsáno nebylo. Podle mne pak i smlouva se Schalke ničemu neodporovala.