Úvodní foto

24.11.2011

Ostatní

Reakce předsedy představenstva na článek v týdeníku Euro

První článek v rubrice Kauza Bohemians.<br />

Reakce předsedy představenstva Bohemians 1905 Ing. Dariusze Jakubowicze na článek v týdeníku Euro ze dne 22. listopadu 2011:

"Je moc hezké, že pan Vejsada, takový zastánce práva, chce vyvést „pravou Bohemku“ z konkurzu. Všichni mu to přejeme, ale nemělo by to být z peněz, které investovala a zaplatila Bohemians 1905, a.s. Tomu se potom ve slušné společnosti říká krádež. Argumenty, že výnosy z prodejů patří do staré společnosti v konkurzu jsou stejně liché, jako kdybychom my dnes chtěli po Spartě, aby nám zaplatila celou kupní cenu z případného prodeje Kadlece. Nebo Schalke až bude jednou prodávat Morávka, tak se také přihlásíme. Tehdy jsme prostě koupili v dobré víře práva k hráčům od správce konkurzní podstaty (se souhlasem soudce p. Harmacha) za nejvyšší nabídnutou cenu. Správce platbu přijal a nám vznikl závazek dále provozovat fotbal se všemi důsledky, tj. i se ztrátou, kterou každý rok zatím generujeme.

Kde by byla cena za Morávka (kterého pan Vejsada ve spolupráci s panem Vandasem chtěli prodat před konkurzem do Slavie za cca 20.000,- Kč), pokud by nepokračovala sportovní činnost v rámci nově vzniklé společnosti Bohemians 1905? Ve všech svých vyjádřeních pan Vejsada a s ním spřízněné osoby hovoří pouze o nárocích na částky za přestupy hráčů, ale záměrně se nezmiňuje o tom, že přestupům těchto hráčů předcházely náklady spojené s jejich sportovní přípravou a fotbalovým růstem. Pokud to pan Vejsada myslí dobře, měl by už do Bohemky, a byť i té v konkurzu, něco dát ze svého, jako to dělají ostatní majitelé. Vždyť dluh, který měl vůči konkurzu jako 100% majitel Bohemians nyní v konkurzu ve výši 1.100.000 Kč, je směšný v porovnání s angažovaností současných majitelů Bohemky, ale i kteréhokoliv jiného majitele klubu v ČR. Ani nevíme, kolik tam daly sponzorsky jeho firmy, ale hrát si na majitele taky něco stojí. Naproti tomu víme, a to pouze z několika smluv, jaké nevýhodné smlouvy pro bývalou Bohemku dělal s panem Vandasem před konkurzem. A o kolik peněz Bohemka a věřitelé v konkurzu přišli. Kdyby tyto peníze vrátil, nebo byl ochoten do fotbalu investovat jako kdokoliv jiný, dnes by žádný problém a ani tři Bohemky neexistovaly. My nevíme, proč se současný správce konkursní podstaty nezajímá o období před vyhlášením konkurzu, ale rozumíme, že pokud věřitelský výbor konkurzu ovládají pouze osoby spojené s bývalým vedením před konkurzem, spravedlnost zvítězit nemůže… Už jenom tento paradox je ve slušné společnosti velmi nestandardní a to je třeba zdůraznit, aby se opakovaně nešířily pouze jednostranné a nesprávné informace. V zájmu objektivity a spravedlivého posouzení všech okolností podávám tyto informace za Bohemians 1905, a.s."

Ing. Dariusz Jakubowicz, předseda představenstva Bohemians 1905