Úvodní foto

16.02.2012

Ostatní

Dotaz k zodpovězení

Fanouškovský komentář k období "Vejsadovy vlády".

Jelikož jsem si v článku 90 písmenek stěžoval, co že mě to popadlo, začít si prostřednictvím webu psát s panem Vejsadou, dnes tak neučiním, přestože pocit stále přetrvává. Tak kde začít? Snad poctivému čtenáři sdělit, že mám v rodném listě zapsáno příjmení Mraček. Ovšem pokud zarputilý zápasník vyznává humor mateřské školky stylu Barbora -brambora, nechť mě i nadále tituluje jako Marečka, případně Mráčka. Mě to nermoutí a jemu to možná projasní den.

Teď ale k samotné odezvě. Mimo věcí, o kterých jsem nepsal, pan Vejsada zmiňuje, že předmětnou smlouvu nepřipravoval on, nýbrž „Švarc, Koukal, Steiner a zástupce Gompy“. Jak již jsem uváděl, pana Švarce neznám, ale nechce se mi věřit, že by do smlouvy, kterou sám koncipuje, vtělil ustanovení o 28milionové smluvní pokutě. Připomeňme si, že v případě neexistence solventního zájemce o klub, který, jak se krásně ukázalo, neexistoval, nebyla smlouva ničím jiným, než smlouvou o půjčce na dva miliony korun. Člověk nemusí být expert na obchodní právo, aby mu osmadvacetimilionová smluvní pokuta připadala v příkrém nepoměru vůči dvoumilionovému předmětu.

Chce mi pan Vejsada namluvit, že je pan Švarc úplný prosťáček, který si v záchvatu bezvědomí vtělil do smlouvy bič, který ztrestá jeho samého? Ano, já i naprostá většina čtenářů tohoto článku jsme u tvorby a podpisu smlouvy nebyli, avšak z existujících dokumentů a prosté logiky se dá mnohé dovodit. Samotný prvotní dokument je z právního hlediska zajímavý dvojitou datací. Datum 1. dubna 2002 je zmíněno na první straně pod specifikací smluvních stran, oproti tomu 17. červen 2002 je uveden u podpisů smluvních stran a svědka, stejně jako v zápatí každé ze tří stran smlouvy. Tento rozpor je ve své podstatě klíčový, protože právě v mezidobí se odehrál přestup hráčů do Liberce, který Vejsada uváděl jako důvod uplatnění smluvní pokuty.

Lze tedy věřit tomu, že si pan Švarc sám vtělil do smlouvy ustanovení, které jej za těch a těch podmínek připraví o dlouho budovaný klub a jen co to podepíše, tak tím způsobem učiní? Nebo je pravděpodobnější, že byl pan Švarc obalamucen vidinou dobrého prodeje? Že chtěl prostě věřit tomu, že se našel mecenáš, který jej i klub zbaví problémů, a tak jelikož nečekal žádných úskoků, nevěnoval patřičnou pozornost smluvnímu bodu Různé?
Takže, pane Vejsado, zkusme si otestovat vaši pravdomluvnost. Tvrdil jste v okamžiku žádosti o sepsání dodatku ke smlouvě, že již máte peníze na účtu, jen potřebujete tři dny na jejich převedení? Případně, položme otázku jinak: Když už jste uplatnil smluvní pokutu, proč jste žádal o dodatek, který smlouvu prodlužuje do 3. 10. 2002?
Tipnul bych si, že odpověď znám. Přesto je jedna věc, kterou vám věřím. A sice, že jste neměl v úmyslu ovládnout klub, který byl zadlužen. Každopádně velký problém vidím v tom, že jste neměl v úmyslu ani platit.

Milan Mraček – Klokanhugo


P. S.: Příbo, měl jsem Tě rád. Díky a sbohem.