Úvodní foto

02.03.2012

Ostatní

Pokřivený návrh

Fanouškovský komentář k období "Vejsadovy vlády". + N

Čeština, a to i ta právnická, má své kouzlo. Slovanský základ, notně doplněný vlivy germánskými, latinskými, francouzskými a mnoha dalšími, stvořil jazyk, který je libozvučný a běh času způsobuje, že i přejatá slova znějí našemu uchu domácky. Pokud má někdo pro jazyk skutečný cit, mohou vzniknout novotvary, které se prakticky okamžitě vtělí do rodiny českých slov tak, jako kdyby v tomto společenství byly odnepaměti. Krásným příkladem je slovo dálnice, které se v češtině objevilo v první polovině dvacátého století a poradilo si s otázkou, jak převzít z angličtiny slovo highway.

Pokud je právní terminologie přijímána s citem pro význam slov, i laik sezná, co ten který termín upravuje. Pojmenování právního dokumentu „dohoda o narovnání“ nejen konstatuje, že zde existuje určitá problematika, nad kterou se smluvní strany shodnou, že je mezi nimi jeden či více sporných bodů, ale současně vyjadřuje i závazek nově konstituovat pokřivené vztahy. A to tím způsobem, aby byly narovnány.

Ve svém článku 90 písmenek a v navazujícím článku Dotaz k zodpovězení jsem psal o kupní smlouvě, která byla uzavřena mezi Pavlem Švarcem a společností EURO GRILL, s.r.o., a vyslovil jsem přesvědčení, že skutečný záměr pana Vejsady, jehož prostřednictvím společnost jednala, byl ovládnout klub bez přiměřeného protiplnění.

Uplatnění smluvní pokuty ve výši 28 milionů Kč samozřejmě nezůstalo bez odezvy a vyvolalo nemalou aktivitu, která vyústila v návrh Dohody o narovnání, která byla panem Vejsadou předložena panu Švarcovi na jednání dne 14. 10. 2002.
Připomeňme si stav ke dni 14. 10. 2002. Společnost EURO GRILL, s.r.o., koupila od pana Švarce za dva miliony korun zatímní list na 200 ks nezaknihovaných akcií společnosti FC Bohemians Praha ve jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč a tuto hodnotu společnost uhradila v hotovosti při podpisu zmíněné smlouvy, tedy buď dne 1. 4. 2002, nebo dne 17. 6. 2002 (tuto otázku by osvětlil příjmový pokladní doklad, existuje-li). Tyto dva miliony korun řešily aktuální nedostatek finančních prostředků společnosti FC Bohemians Praha , s.r.o., a i sám pan Vejsada ve své reakci na mé články přiznává, že se na něj pan Švarc s žádostí o půjčku obracel celkem pravidelně. Projděme si tedy dokumentem, o kterém se pan Vejsada domnívá, že narovná stav, kdy „jeho“ společnost poskytla panu Švarcovi dva miliony korun.

Dle bodu II. navržené Dohody o narovnání se prodávající (tedy pan Švarc) zavazuje zaplatit kupujícímu (EURO GRILL, s.r.o., jednající panem Vejsadou) peněžitou částku ve výši 5.000.000,- Kč, a to tak, že první část ve výši 2.000.000,- Kč zaplatí prodávající v hotovosti při podpisu navržené dohody a zbylá část ve výši 3.000.000,- Kč bude uhrazena také v hotovosti ve třech milionových splátkách (nejpozději do 31. 3. 2003, 30. 6. 2003 a 30. 11. 2003). Současně nebylo zapomenuto ani na smluvní pokutu ve výši 1 % denně z dlužné částky.

Aby si někdo nemyslel, že se jedná pouze o návrh lichvářské půjčky, dodávám, že návrh dohody obsahoval i ustanovení bodu III., kde podpisem zmíněné dohody současně převádí prodávající na kupujícího zatímní list na 200 kusů akcií spol. FC Bohemians Praha ve jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč.

Počítejte se mnou. Za dva miliony korun bude během roku a něco zpátky pět milionů, plus akcie ve jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč. To bratru není špatný kšeft.

Pan Vejsada však šel ještě dál. Dohoda obsahuje i závazek, že do týdne od podpisu bude svolána valná hromada společnosti, na které se on stane místopředsedou představenstva. Současně se pan Vejsada rozhodl vyřešit si i osobní animozity, konkrétně tímto ustanovením: „Dále bude odvolán p. Kavalírek z funkce generálního ředitele FC Boheminas Praha, a. s., p. Svoboda z funkce sportovního ředitele FC Bohemians Praha, a.s. P. Svoboda bude nahrazen p. Jiřím Novákem“. Je tedy zřejmé, že pánové Kavalírek a Svoboda leželi panu Vejsadovi v žaludku již v roce 2002.
Podtrženo a sečteno – předložená dohoda požadovala za dva miliony korun zpět milionů pět, 200 kusů akcií a faktické ovládnutí společnosti najmenováním osob do představenstva klubu.

Jsem sám, komu navrhované kroky připadají v zřejmé kontradikci s ušlechtilým názvem „dohoda o narovnání“?

Milan Mraček - Klokanhugo