Úvodní foto

09.03.2012

Ostatní

Stručná replika

Fanouškovský komentář k období "Vejsadovy vlády".

V reakci na můj středeční článek pan Vejsada na svém webu hned v úvodu uvedl, že se v žádném případě s panem Švarcem nedohodl, že odstupuje od smlouvy, která je datovaná 1. 4. 2002. Pokud svou odezvu ukončuje větou "Doufám, že jste to již p. Mračku pochopil," nezbývá mi než konstatovat, že zmíněný článek jasným způsobem uvádí, že se jedná o tvrzení pana Švarce (... pan Švarc ve svém dopise tvrdí …). Navíc hned v zápětí používám podmiňovací způsob (Evidentně by šlo …). Každému pozornému čtenáři musí být zřejmé, že můj článek tvrzení o nesporné existenci Švarcem zmiňované smlouvy neobsahoval.

Ostatně můj článek se nechtěl zabývat existencí či neexistencí případné ústní dohody, nýbrž se věnoval dvěma tvrzením pana Vejsady. Prvním byla teze o tom, že na návrhu dohody o narovnání pracovaly obě smluvní strany (tedy pánové Švarc a Vejsada). Druhým byl výrok pana Vejsady, že se mu zdá, že návrh, který jsem zveřejnil, není totožný s originálem návrhu dohody. Článek samotný pak jasně ilustroval nepravdivost obou tvrzení pana Vejsady.

Závěrem chci říci, že jsem si již ve svém článku Pokřivený návrh položil otázku, zda existuje příjmový pokladní doklad, který by s určitostí osvětlil, zda byla původní smlouva uzavřena dne 1. 4. 2002, nebo dne 17. 6. 2002. Proto se tímto obracím na pana Vejsadu s prosbou, jestli by mohl v případě existence takového dokladu tento zveřejnit.

Milan Mraček - Klokanhugo