Úvodní foto

04.09.2012

Ostatní

Střížkovský klub se musí přejmenovat

Výkonný výbor FAČR schválil nucené přejmenování klubu "FK Bohemians Praha".<br />

Přání bohemáckého národa bylo v úterý na zasedání Výkonného Výboru Fotbalové asociace České republiky (FAČR) oficiálně potvrzeno. Střížkovský klub ze druhé ligy se musí do konce února roku 2013 přejmenovat. Jinak padnou ze strany svazu sankce!

Komuniké z 39. řádného zasedání Výkonného Výboru FAČR (zdroj: fotbal.cz):

VV FAČR přijal usnesení v případě FK Bohemians Praha a.s.
I. ukládá členskému klubu FK Bohemians Praha a.s., aby na základě pravomocného a vykonatelného rozsudku Městského soudu v Praze č.j. Cm 47/2006-235 a ve smyslu čl. 4 odst. 1 a 2 „Organizační směrnice pro činnost členských klubů FAČR“, nejpozději do 31. 1. 2013, předložil Výkonnému výboru FAČR výpis z obchodního rejstříku za účelem schválení změny názvu klubu do 28. 2. 2013, a po schválení změny názvu provedl neprodleně výměnu registračních průkazů a nadále se zdržel označování svých fotbalových družstev ve všech fotbalových soutěžích organizovaných FAČR jakýmkoliv názvem obsahujícím slovo „Bohemians“, používání označení „Bohemians“ na dresu svých fotbalových družstev, jakož i jakékoliv používání označení „Bohemians“ v souvislosti se sportovní činností při provozování fotbalového klubu.

II. upozorňuje členský klub FK Bohemians Praha, a.s., že v případě nerespektování rozhodnutí Výkonného výboru FAČR uvedeného pod bodem I. bude Výkonný výbor FAČR postupovat podle čl. 5 odst.2), písmeno b) v návaznosti na čl. 4 odst. 1) Stanov FAČR.

Citace předsedy FAČR pana Pelty (zdroj: sport.cz)

Odklad pro zmatečnost, který si střížkovský klub vymohl, byl zrušen. V tuto chvíli se tedy opíráme o pravomocný a vykonavatelný rozsudek Městského soudu v Praze," poukázal Pelta. „Pokud se do ledna nepřejmenují, můžeme podle stanov použít různé sankce. V krajním případě i vyloučení," pohrozil.