Úvodní foto

08.10.2014

Ostatní

Smlouvy ohledně stadionu v Ďolíčku podepsány

Ve středu byl učiněn další významný krok k záchraně stadionu.

Ve středu 8.10. došlo v odpoledních hodinách ke schůzce za účelem podpisu smluv, naplňujících usnesení zastupitelstva ohledně získání stadionu Bohemians do majetku MČ Praha 10 směnou za sousední pozemky.

Smlouvy byly v Radničním salonku podepsány třemi zúčastněnými stranami. Za náš klub připojili podpisy předseda představenstva Dariusz Jakubowicz a místopředseda představenstva Vladislav Suchý, za majitele stadionu Bohemians Real jeho jediný akcionář Lukáš Eichinger a za MČ Praha 10 radní Petr Vozobule (Desítka pro domácí), který byl k tomuto úkonu minulý týden pověřen zastupitelstvem.

Jedná se tak o další krok na cestě k definitivní záchraně stadionu. Nyní obdrží veškeré nutné podklady Magistrát hl. m. Prahy, který je na jejich základě povolán k zanesení majetkové změny do katastru nemovitostí. Zápisem do katastru bude celý proces ukončen a Bohemce tím dnem začne platit již schválená dvacetiletá nájemní smlouva v Ďolíčku pod novým majitelem.