Úvodní foto

16.03.2016

Ostatní

Bohemka je v krizové situaci

Rada Hlavního města koupi stadionu neposvětila.

Po dlouhém, mnohaměsíčním otálení se podařilo konečně včerejšího dne projednat na Radě Hlavního města Prahy materiál, týkající se možné koupě stadionu v Ďolíčku a tím i jeho záchrany pro další fotbalové generace. Výsledek je však pro Bohemku a zástupy věrných Klokanů prozatím nešťastný.

Rada se nepostavila k pořízení stadionu do majetku hlavního města zamítavě, zároveň s ním ale ani nevyjádřila souhlas. Celý materiál a usnesení rady je již zveřejněno formou pdf na webových stránkách Prahy zde.

Rada prozatím pouze zaúkolovala radního Libora Hadravu dopracováním materiálu. Hnutí ANO se nelíbí dojednaná kupní cena nemovitosti a při jednání s vlastníkem stadionu se má Hadrava snažit o její snížení. Má dále vyvolat jednání s MČ Praha 10 o případné formě její spoluúčasti na celém obchodu. Představitelé desítky dosud marně čekají na jakýkoliv podnět k řešení situace - z magistrátu se jim dodnes nikdo oficiálně ve věci tohoto záměru neozval, přestože k tomu radní Hadrava byl vyzván majetkovým výborem již téměř před měsícem a na radu tak už mohl včera přijít s výsledky těchto jednání. Dále by se měl vypracovat návrh komplexního řešení využití celého areálu včetně ekonomické rozvahy. To vše má být předloženo k jednání rady opět za dva týdny, tedy 29. března. Dva týdny, o něž se prodlouží nejistota Bohemky ohledně další budoucnosti - podmínky a termíny licenčního řízení již byly popsány v minulých článcích. Klokani se můžou v případě, že se za ně naše město nepostaví, velmi snadno ocitnout v ČFL a navíc mimo svůj tradiční stadion.

V souvislosti s celou kauzou začíná vyvstávat několik zásadních otázek. Na některé z nich se dozvíme odpovědi snad za čtrnáct dní, na jiné nejspíš nikdy:

Je hnutí ANO opravdu rozhodnuto podepsat se pod likvidaci veřejností oblíbeného stadionu, který patří do Vršovic už 84 let?
Jsou průtahy účelové a docílí politici toho, že Bohemka nesplní licenční podmínky pro příští sezónu?
Proč byl materiál předložen na jednání rady až včera, když původní termín, kdy byl materiál ve stejné podobě plně zpracován a připraven k předložení, bylo 19. ledna? Materiál v podstatě shodný s tím včera projednaným, avšak datovaný na jednání RHMP 19. ledna, má klub k dispozici.
Proč magistrát nepřipustí, že je za vyřešení celé situace plně zodpovědný, protože zastavil již schválenou a podepsanou dohodu o získání stadionu do majetku MČ Praha 10 s nájemní smlouvou pro Bohemku na 20 let? Magistrát sám a nikdo jiný svým rozhodnutím dostal Bohemians do dnešní svízelné situace, když překazil dobrou vůli MČ Praha 10. Bez likvidačního zákazu magistrátu už mohla Bohemka hrát na městském stadionu druhým rokem.
Proč radní Hadrava tvrdí, že podmínkou transakce je třetinová spoluúčast MČ Praha 10 na kupní částce, když takovou podmínku nikdy nikdo nevydal?
Proč ještě magistrát nijak nevyzval k jednání MČ Praha 10, když politici zdůvodňují průtahy mimo jiné nutností zapojit do procesu městskou část?
Proč radní Hadrava tvrdí, že Praha nemá k dispozici peníze na odkup, když součástí materiálu schváleného majetkovým výborem byl přesně popsaný rozpočtový přesun, který měl zajistit prostředky na transakci? Proč z materiálu předloženému radě tento rozpočtový přesun zmizel?
Proč radní Hadrava argumentuje nutnými investicemi do infrastruktury v nesmyslné částce 200 milionů, když součástí materiálu je již zpracovaný "Kvalifikovaný odhad budoucích oprav, rekonstrukcí a modernizací stadionu" sepsaný na zadání magistrátu společností B.I.R.T. Group, který shrnuje nutné opravy a investice pro splnění předpisů FAČR "Stadiony 2020" na 29,5 milionu Kč? Nikdo přeci po magistrátu nechce, aby nutně stavěl hypermoderní zbrusu novou arénu.

Družstvo fanoušků Bohemians děkuje stovce věrných, kteří přišli včera demonstrovat za Ďolíček a žádá příznivce, aby vyčkali na výsledky mimořádného jednání vedení DFB, které se bude konat ve čtvrtek večer. Na 29. březen určitě svolá opět fanoušky na podporu tradičního stadionu na magistrát. Sledujte web, facebook a ostatní informační kanály, kde vás budeme informovat o dalším postupu klubu a DFB.