Úvodní foto

03.06.2016

Ostatní

Bohemka vyhrála odvolací soud!

Vrchí soud uznal náhradu přes pět milionů korun.

TISKOVÁ ZPRÁVA: Fotbalový klub Bohemians Praha 1905 zastupovaný advokátní kanceláří Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři ve čtvrtek u Vrchního soudu vyhrál odvolací při s občanským spolkem Bohemians Praha a FK Bohemians Praha, a. s., ve věci bezdůvodného obohacení a zadostiučinění.

Bohemians Praha 1905 požadovali po žalovaném číslo 1 (Bohemians Praha) náhradu 1.026.112,- korun a po žalovaném číslo 2 (FK Bohemians Praha, a. s.) náhradu 3.234.000 korun z titulu shledání bezdůvodného obohacení, který vyplývá z toho, že žalovaní neoprávněně používali označení Bohemians.

Dále klub po každém ze žalovaných požadoval částku 100 000 korun jako zadostiučinění z titulu, že neoprávněně užívali název Bohemians, čímž vytvářeli zmatek v prostředí veřejnosti a fanoušci i veřejnost si nebyli jistí identitou jednotlivých klubů.
Klub také požadoval náhradu nákladů soudního řízení v první instanci, které byly Vrchním soudem přiznány, stejně jako náklady odvolacího řízení. Žalovaní tak podle rozhodnutí Vrchního soudu musí Bohemians zaplatit souhrnnou částku převyšující pět milionů korun.

Vrchní soud uznal argumentaci klubu i vyčíslení výše bezdůvodného obohacení, která byla stanovena prostřednictvím znaleckého posudku.

Žalovaní nedodrželi svou zákonnou povinnost, ani povinnost uloženou soudem, podle níž měli v obchodním rejstříku zveřejnit svoje účetní závěrky. Výpočtu výše bezdůvodného obohacení tak nebylo možné dosáhnout na základě jejich hospodářského obratu.

Soudní znalec byl nucen dojít k závěrům na základě srovnání licenčních poplatků, které by žalovaní normálně museli zaplatit, při získání licence k užívání názvu Bohemians Praha pro fotbalová družstva, jakož i jakékoliv používání označení Bohemians v souvislosti se sportovní činností. Vrchní soud srovnávací metodu potvrdil za oprávněný způsob výpočtu a dal tak žalobci za pravdu, že se žalovaní na základě svojí nepravosti nemůžou dožadovat ochrany.

V této části odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu první instance. Rozsudek nabude právní moci doručením, soud má časovou lhůtu třiceti dní na vypracování rozsudku v písemné verzi.

Vrchní soud také potvrdil, že Bohemians Praha 1905 je řádným členem Fotbalové asociaci České republiky (FAČR) a ta jej za svého řádného člena také považuje. Toto rozhodnutí nebylo žádným veřejnoprávním orgánem nikdy zpochybněno, proto k němu musí být přistupováno jako k faktu, který je pro všechny závazný. Vrchní soud potvrdil, že Bohemians Praha 1905 jsou asociací považováni za jejího řádného člena. Kromě výše uvedeného bylo též potvrzeno, že Bohemians Praha 1905 jsou vlastníkem a oprávněným uživatelem ochranné známky Bohemians.