Úvodní foto

12.05.2013

Ostatní

Jak podpořit sbírku "Každá koruna zahřeje"

Podrobné informace k možnostem jak přispět rekonstrukci hrací plochy v Ďolíčku.

Na bankovním účtu finanční sbírky na výstavbu vyhřívaného trávníku v Ďolíčku se již objevují první dary, za což děkujeme. Dovolte, abychom vás informovali, jakým způsobem lze vlastně sbírku podpořit. Tento dotaz zaznívá v posledních dnech nejčastěji, v následujícím článku máte tedy všechny způsoby přehledně shrnuty, nezapomněli jsme samozřejmě ani na informace členům DFB a daňové záležitosti. Další dotazy budeme postupně zodpovídat a informovat, využijte ve středu 15. května 2013 od 18 hodin v Ďolíčku speciální "Setkání pod pergolou" věnované právě veřejné finační sbírce.

Bankovní převod, vklad na účet

Nejjednodušším způsobem je převod nebo vklad na speciálně zřízený bankovní účet 7080277/0100 zřízený u Komerční banky. Pro platby ze zahraničí využijte následující údaje - IBAN: CZ2801000000000007080277, SWIFT kód: KOMBCZPP.

Bankovní účty pro veřejné finanční sbírky fungují ve speciálním režimu a ne každá banka jej umí zřídit. Komerční banka zatím nenabízí možnost veřejného online přístupu k pohybům na účtu, proto jsme se rozhodli veřejnost informovat přepisováním výpisů, podrobněji zde.

Pokladničky (anonymní dary)

Druhou možností, která je naprosto anonymní, jsou pokladničky. Na všech budoucích akcích pořádaných klubem (nejen zápasy) a Družstvem fanoušků Bohemians se budou pohybovat dobrovolníci s označenými a zaplombovanými pokladničkami. Také výběr prostřednictvím pokladniček je dozorován úřady, pokladničky musí pověřená osoba DFB zaplombovat na Městském úřadě (radnici) a pouze zde mohou být opět otevřeny a obsah přepočítán.

Sběrací listiny (adresné dary)

Třetí možností jsou sběrací listiny, které společně s kasičkou naleznete na speciálně zřízeném stánku na příštích akcích klubu a DFB. Částka věnovaná prostřednictvím sběracích listin je již identifikovaná jménem dárce a jím podepsaná. Sběrací listiny může opět vydávat jen DFB, v záhlaví jsou iniciály pověřené osoby a sběrací listiny jsou orazítkovány a podepsány statutárním zástupcem DFB.

Pokud byste rádi pomohli s výběrem peněz mezi známými, zákazníky apod. a chcete mít vše dle zákona patřičně podložené, jsou sběrací listiny řešením (kontaktujte DFB na druzstvo@fc-bohemians.cz).

Další způsoby

Jednoduše řečeno, aktivitě se meze nekladou. Pokud zorganizujete koncert na podporu sbírky, vyberete peníze mezi svými známými atd., může tyto prostředky následně vložit na účet, vhodit anonymně do pokladničky nebo darovat prostřednictvím sběracích listin. Vklad bude evidován na vaši osobu, ale stačí uvést, o jaký typ akce se jednalo a mi jej takto budeme evidovat a samozřejmě jej zveřejníme. Družstvo fanoušků Bohemians však hodlá zabránit jakýmkoliv způsobům zneužívání sbírky. Prosíme vás, abyste DFB informovali o vašich aktivitách na podporu sbírky, případně ohlásili možné zneužívání sbírky (druzstvo@fc-bohemians.cz).

První podobnou ohlášenou aktivitou na podporu sbírky vzešlou z řad fanoušků je koncert pořádaný o.s. SK Kotva Vršovice 1895 a futsalovým klubem fanynek DFK Klokanky v pátek 7. června 2013 v klubu Bunkr Parukářka. Více zde.

Chystáme - dárkové předměty a DMS

Družstvo fanoušků Bohemians chystá prodej dárkových předmětů, které si budete moci na podporu sbírky zakoupit. Spuštění prodeje můžete očekávat během dvou týdnů, řešíme ještě všechny daňové záležitosti s prodejem související.

Dárcovské SMS zprávy jsou v České republice populárním způsobem jak přispívat na různé aktivity a dobročinné účely. Zjišťujeme momentálně podmínky a vyhodnocujeme výhodnost tohoto způsobu výběru prostředků.

Daňová úleva

Daňový systém ČR pamatuje na dárce přispívající na charitativní, dobročinné, sportovní a další účely. Dary subjektům a na účely specifikované zákonem si mohou jak fyzické, tak právnické osoby, odepsat ze základu daně a část darovaných peněz získat zpět.

Fyzické osoby: úhrn všech darů za zdaňovací období v minimální výši 2% za základu daně nebo alespoň 1000 korun, maximálně lze odečíst 10% z daňového základu.

Právnické osoby: úhrn všech darů za zdaňovací období v minimální výši 1000 korun, maximálně lze odečíst 5% z již sníženého základu daně.

Se všemi detaily vám jistě poradí účetní vašeho zaměstnavatele nebo daňový poradce vaší firmy. Většina Finančních úřadů v případě veřejných finančních sbírek nevyžaduje alespoň u fyzických osob darovací smlouvu, stačí doložit bankovní převod na registrovaný účet finanční sbírky. V případě, že budete potřebovat darovací smlouvu, kontaktujte DFB na emailu druzstvo@fc-bohemians.cz.

Pro členy DFB

Družstvo fanoušků Bohemians schválilo na členské schůzi 22. května 2010 projekt Zachraňme Ďolíček, prostřednictvím kterého shromažďuje vklady za účelem odkupu nebo rekonstrukce tradičního stadionu Bohemians. Platby označené specifickým symbolem 1 budou využity na plánovanou rekonstrukci za účelem splnění požadavků "Stadiony 2012". Členové DFB mohou navyšovat svůj členský vklad (prostřednictvím plateb na účet DFB se specifickým symbolem 1) a zároveň přispět na plánovanou rekonstrukci. Jmenovitý seznam těchto dárců se v budoucnosti také objeví na webových stránkách.

Představenstvo DFB chce tímto poděkovat všem pravidelným plátcům a všem členům, protože i díky vašemu příspěvku je stávající projekt "Každá koruna zahřeje" životaschopný a bez vaší pomoci bychom se o budoucnosti Ďolíčku vůbec nemohli bavit. Zachovejte nám přízeň, i váš vklad (nijak neupřesněný) pomáhá k udržení Bohemky na domácím stadionu!

Družstvo fanoušků Bohemians