Úvodní foto

12.10.2008

Ostatní

Rádio a online ze zápasu s Karvinou

V 11. kole II. ligy vyzve Bohemka v&nbsp;domácím prost&#345;edí&nbsp;Karvinou a bude chtít kone&#269;n&#283; p&#345;eru&scaron;it sérii zápas&#367; bez výhry. Redakce Virtuálního &#270;olí&#269;ku chystá pro fanou&scaron;ky, kte&#345;í nebudou p&#345;ímo na stadionu, tradi&#269;ní zpravodajský servis. Zápas &#382;iv&#283; odvysílá Rádio Bohemka, které se ohlasí p&#345;ibli&#382;n&#283; v 16:50, nebude chyb&#283;t&nbsp;<a href="/online/default.aspx?kod=135">textový online</a>, m&#367;&#382;ete si také objednat&nbsp;<a href="/mobil.aspx">SMS zpravodajství</a>&nbsp;ze zápasu. Sledujte homepage Virtuálního &#270;olí&#269;ku, jakmile bude rádio "v éteru", objeví s v horní &#269;ásti vedle zálo&#382;ek Minulý/P&#345;í&scaron;tí/.. výrazná zálo&#382;ka &#381;iv&#283;! s aktuálním&nbsp; skóre, posledním záznamem onlinu a Silverlight p&#345;ehráva&#269;em Rádia Bohemka (otestovat Silverlight si m&#367;&#382;ete&nbsp;<a href="/testsilverlight.html" target="_blank">ZDE</a>), dále také odkazy na kompletní online p&#345;enos a tradi&#269;ní Windows Media p&#345;ehráva&#269;.